top of page

TİCARİ İŞLEMLER DANIŞMANLIĞI

1-TİCARİ İŞLEMLER DANIŞMANLIĞI.jpg

Mavi Ay Danışmanlık; bünyesindeki uzamanlar vasıtasıyla aşağıda konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Mavi Ay Muhasebe olarak;

1 - Türkiye’de faaliyette bulunacak yerli ve yabancı ortaklı

  • Anonim Şirketin,

  • Limited Şirketin,

  • Kollektif Şirketin,

  • İş ortaklığının,

  • İrtibat Bürosunun

kuruluş ve tadil sözleşmelerini hazırlamak ve gerekli mütalaalarda bulunmak, tescil ettirmek ve gerekli işlemlerin takip edilmesi,

2 - Türk kanunlarına uygun her türlü sözleşmelerin hazırlanması, değiştirilmesi ve müzakere edilmesi,
3 - Üçüncü kişi ve kurumlar ile müzakere ve toplantılarına katılınması.
4 - Genel kurul toplantılarına ilişkin kararların hazırlanması,
5 - Devir, birleşme ve bölünme işlemlerini yapılması,
6 - Tasfiye işlemlerinin yapılması ve yönetilmesi


konularında danışmanlık verilebileceği gibi, her türlü işlemin yapılması ve takip edilmesi hizmetleri de verilmektedir.

bottom of page