top of page

MUHASEBE VE MALİ MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ

Son yıllarda bilgi teknolojilerinin hızla gelişmesi, küreselleşme ile birlikte sürekli artan rekabet, müşteri ihtiyaçlarının sürekli değişim içinde olması ve beklentilerinin yükselmesi, işletme yönetiminde yeni stratejilerin uygulanması ile birlikte şirket yönetiminde uzmanlık alanlarına yönelme zorunluluğu ortaya çıkmıştır.


Bu durum, gerek yasal olarak yerine getirilmesi gereken görev ve sorumluluklar bakımından, gerek maliyetlerin azaltılması açısından, şirketleri muhasebe ve mali işler konularında dış kaynak kullanmaya yöneltmektedir.

Mavi Ay Muhasebe; muhasebe ve mali işler danışmanlığı verirken, her bir müşterimizin ihtiyaçları göz önünde bulundurularak esnek ve değer katan bir hizmet yelpazesi sunmaktayız.

Mavi Ay Muhasebe, bünyesindeki Mali Müşavirler vasıtasıyla müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun aşağıdaki hizmetleri verilmektedir;

1-Finansal Yönetim Hizmetleri.jpg

Finansal Yönetim

Hizmetleri

Müşterilerin daha doğru kararlar vererek rekabet gücü kazanmalarına, karlılıklarını maksimize etmelerine, sağlıklı bir finansman yapısıyla büyümelerini sürdürmelerine.....

2-outsourcing-ve-mali-musavirlik-hizmetl

Outsourcing ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

Türk Mevzuatına uygun olarak yasal defterleri (e defterler dahil) tasdik ettirmek,
Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına uygun bir şekilde yasal defterleri tutmak...

3-defter-tutma.jpg

Defter Tutma

Hizmeti

Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu gereği tutulması gereken defterlerin süresinde açılış ve kapanış tasdiklerinin ve işlemlere ilişkin kayıtların zamanında yapılması gerekir. 

4-beyanname-imzalama-gonderme.jpg

Beyanname İmzalama

ve Gönderme

Türkiye’deki vergi sistemi temel anlamda beyan esasına dayanmaktadır. Bu bağlamda vergi mevzuatı beyannamelerin mükellefler tarafından veya bu yetkiye sahip meslek mensupları....

5-bordro-hizmetleri.jpg

Bordro

Hizmetleri

Sosyal güvenlik ve vergi mevzuatına uygun bordrolama yapılması, bunların yasal defterlere doğru zamanda kaydedilmesi mükellefleri bir çok cezai müeyyideden koruduğu gibi...

sgk.jpg

SGK ve Bildirge

Hizmetleri

Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma Bakanlığı’nın işletmelere getirdiği teknik ve mevzuat bilgisi gerektiren bildirim yükümlülükleri bulunmaktadır. Bu kapsamda; aylık sosyal...

bottom of page