top of page

Finansal Yönetim Hizmetleri

1-Finansal Yönetim Hizmetleri.jpg

Müşterilerin daha doğru kararlar vererek rekabet gücü kazanmalarına, karlılıklarını maksimize etmelerine, sağlıklı bir finansman yapısıyla büyümelerini sürdürmelerine, finansal risklerini yönetmelerine, sağlıklı bir iş akışına sahip olmalarına, hissedar getirilerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla Mavi Ay Muhasebe olarak aşağıdaki hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız.

  • Müşterilerin büyüme hedefleri ile uyumlu finansman ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

  • Finansal kaynak temini için gerekli olan dokümanların ve raporların hazırlanması,

  • En uygun finansman kaynağının belirlenmesi,

  • En uygun finansmanın sağlanması,

  • En uygun kredi özkaynak yapısının tespit edilmesi,

  • Şirket satın alma ve birleşme işlemlerinde danışmanlık yapılması,

  • Mevcut kredilerinin yeniden yapılandırılması,

  • Nakit akış raporları ve nakit bütçelerinin hazırlanması ve danışmanlık verilmesi,

  • Bilanço yönetim hizmetlerinin verilmesi

bottom of page