top of page

SUİSTİMAL VE HİLE DENETİMİ

4-suistimal-ve-hile-denetimi.jpg

Günümüz iş yaşamında suistimal ve hile evrensel bir problem halini almıştır. Suistimal hem işletmeler için, hem de işletme yöneticileri için ciddi bir risk alanı oluşturmaktadır.

 

Bu bağlamda, var olan suistimalin tespiti, suistimalin önlenmesi için alınması gereken önleyici tedbirler ve buna bağlı iç kontrol sistemlerinin etkin bir şekilde kurulması için yapılması gerekenler konusunda Mavi Ay Muhasebe müşterilerine denetim ve danışmanlık hizmeti vermektedir.

bottom of page