top of page

KURUMSAL FİNANSMAN DANIŞMANLIĞI

3-KURUMSAL FİNANSAL DANIŞMANLIĞI.jpg

Müşterilerin daha doğru kararlar vererek rekabet gücü kazanmalarına, karlılıklarını maksimize etmelerine, sağlıklı bir finansman yapısıyla büyümelerini sürdürmelerine, hissedar getirilerini artırmalarına yardımcı olmak amacıyla Mavi Ay Muhasebe olarak aşağıdaki hizmetleri müşterilerimize sunmaktayız.

  • Müşterilerin büyüme hedefleri ile uyumlu finansman ihtiyaçlarının tespit edilmesi,

  • Finansal kaynak temini için gerekli olan dokümanların ve raporların hazırlanması,En uygun finansman kaynağının belirlenmesi.

  • En uygun kredi özkaynak yapısının tespit edilmesi.

bottom of page