top of page

RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI

2-RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI.jpg

İşletmeler, hedeflerine ulaşırken finansal risk, operasyonel risk, mevzuata uyum gibi risklere maruz kalmaktadırlar.  Ancak dinamik ve rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen işletmeler bu riskleri yöneterek onlardan fayda sağlamayı bilmektedirler. Mavi Ay Muhasebe olarak müşterilerimizin finansal risk, operasyonel risk ve mevzuata uyum riski konularınada aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • Faiz oranı riski, kur riski, vade riski, kredi riskinin yönetiminin yapılması,

  • Hata, Suistimal ve hile riski dahil operasyonel risklerin önlenmesi konusunda danışmanlık verilmesi ve bu konularda iç kontrol sistemlerinin kurulması,

  • Kişisel verilerin korunması süreçlerinin yönetilmesi ve/veya danışmanlık verilmesi,

  • Sürekli değişen mevzuata uyumun sağlanması.

bottom of page