top of page

KDV İADESİ TASDİK HİZMETLERİ

2-KDV İadesi Tasdik.jpg

KDV mükelleflerinin yüklenmiş bulundukları KDV’nin, teslim/hizmetlerin KDV’den istisna veya tevkifata tabi olması nedeniyle, indirim yoluyla gideremedikleri tutarların, vergi idaresince iadesinin sağlanması için, yeminli mali müşavir tarafından hazırlanıp tasdik edilen KDV İade Tasdik Raporunun ilgili vergi dairesine teslim edilmesi gerekir.

Bu bağlamda; iadesi talep edilen KDV’nin hesaplanması, vergi mevzuatına göre doğruluğunun ve gerçekliğinin tespit edilmesi, iadesi için rapor hazırlanması ve iade sürecinin takibi hizmetleri Mavi Ay Muhasebe  olarak müşterilerimize sunmaktayız.

bottom of page