top of page

TAM TASDİK HİZMETLERİ

1-Tam Tasdik.jpg

Tam Tasdik hizmeti, gerçek veya tüzel kişilerin veya bunların işletmelerinin mali tablolarını ile beyannamelerinin muhasebe ilke ve standartlarına ve vergi mevzuatına uygunluğunun denetim standartlarına göre denetlendiği bir hizmettir.

Tam tasdik hizmeti, yanlış vergi uygulamalarını erken teşhis eden, zamanında düzelten ve vergi riskini üst yönetime sunan bir hizmet olduğu gibi, vergi planlama hizmeti ile işletmelere önemli bir katma değer yaratmaktadır.

Tam tasdik hizmetinin kapsamı; vergi denetimi, vergi hesaplamaları ve elde edilen bulguların vergi idaresine raporlamaktan ibarettir.

bottom of page