top of page

DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Bir şirketin temel amacının, pay sahiplerinin uzun vadeli servetlerini maximize etmek olduğuna inanıyoruz. Bu amaca ulaşmanın kolay olmadığını ve sürekli fark yaratarak süreçlerini iyileştirmesi, maliyetlerini düşürmesi ve gelirini sürekli artırması gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için; Mavi Ay Muhasebe’nin danışmanları müşterileri ile birlikte ve sürekli olarak çalışmaktadır.
 
Ticari işletmelerin içinde faaliyet gösterdikleri mali ve ticari çerçevenin gereği olarak bilgi, işlem ve analize ihtiyaç duymaktadırlar.
 
Mavi Ay Muhasebe bu ihtiyaçlar kapsamında müşterilerine aşağıda belirtilen konularda müşterilerine hizmet sunmaktadır:

1-TİCARİ İŞLEMLER DANIŞMANLIĞI.jpg

Ticari İşlemler

Danışmanlığı

Mavi Ay Danışmanlık; bünyesindeki uzamanlar vasıtasıyla aşağıda konularda danışmanlık hizmeti vermektedir. Mavi Ay Muhasebe olarak; Türkiye’de faaliyette bulunacak yerli ve yabancı ortaklı...

2-RİSK YÖNETİMİ DANIŞMANLIĞI.jpg

Risk Yönetimi

Danışmanlığı

İşletmeler, hedeflerine ulaşırken finansal risk, operasyonel risk, mevzuata uyum gibi risklere maruz kalmaktadırlar.  Ancak dinamik ve rekabet üstünlüğü sağlamak isteyen işletmeler...

3-KURUMSAL FİNANSAL DANIŞMANLIĞI.jpg

Kurumsal Finansman

Danışmanlığı

Müşterilerin daha doğru kararlar vererek rekabet gücü kazanmalarına, karlılıklarını maksimize etmelerine, sağlıklı bir finansman yapısıyla büyümelerini sürdürmelerine, hissedar...

4-ŞİRKET KURULUŞU HİZMETLERİ.jpg

Şirket Kuruluşu

Hizmetleri

Türk Ticaret kanununa uygun olarak anonim şirket, limited şirket, kollektif şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit ve adi komandit şirket kuruluşu ile ilgili olarak, şirket ana...

5-ŞİRKET BİRLEŞMELERİ VE SATINALMA.jpg

Şirket Birleşmeleri

ve Satınalma

Günümüzün rekabet ortamında şirket birleşmeleri ve satın almalar konusu gün geçtikçe önem arz etmeye başlamıştır. Mavi Ay Muhasebe olarak, şirket birleşmeleri ve satın almalar...

6-PROJE FİNANSMANI DANIŞMANLIĞI.jpg

Proje Finansmanı

Danışmanlığı

Gelecekte sabit ve güvenilir nakit akışı olan projeler geliştiren işletmelere, projelerine uygun finansman kaynakları bulma konusunda danışmanlık ve destek hizmetleri, Navala’nın tecrübeli ve ...

bottom of page