top of page

Outsourcing ve Mali Müşavirlik Hizmetleri

2-outsourcing-ve-mali-musavirlik-hizmetl
  • Türk Mevzuatına uygun olarak yasal defterleri (e defterler dahil) tasdik ettirmek,

  • Türk mevzuatına ve Tek Düzen Hesap Planına uygun bir şekilde yasal defterleri tutmak,

  • Muhtasar, KDV, geçici ve yıllık kurumlar ve gelir vergisi beyannamelerini düzenlemek, internet üzerinden bu beyannameleri vergi dairesine vermek,

  • Gerekli yerlere verilmek üzere lazım olabilecek olan finansal tabloları (bilanço, gelir tablosu ve nakit akım tablosu) düzenlemek,
    SSK ve Bağ-kur (SGK)’a ilişkin işlemleri yapmak.

bottom of page