top of page

Beyanname İmzalama, Gönderme ve Diğer Vergi Dairesi Hizmetleri

4-beyanname-imzalama-gonderme.jpg

Türkiye’deki vergi sistemi temel anlamda beyan esasına dayanmaktadır. Bu bağlamda vergi mevzuatı beyannamelerin mükellefler tarafından veya bu yetkiye sahip meslek mensupları tarafından verilebileceği konusu hüküm altına alınmıştır.

 

Uzmanlık ve zaman gerektiren beyannamelerin vergi dairesine elektronik veya yazılı olarak verilmesi konusunda Mavi Ay Muhasebe müşterilerine hizmet sunmaktadır. Ayrıca, vergi dairesine bildirilmesi gereken diğer bilgilerin verilmesi hizmetleri de Mavi Ay Muhasebe tarafından verilmektedir.

bottom of page