top of page

DENETİM VE GÜVENCE HİZMETLERİ

İşletmeler gerek mevzuat gereği gerek mevcut ve potansiyel yatırımcılar ile kreditörlerin karar verme ihtiyaçlarını karşılamak için, finansal tablolarının gerçeğe uygun bir sunumu için çaba sarf etmektedir.

 

Bu ihtiyacın karşılanması için Mavi Ay Muhasebe uzmanları bilgi ve birikimlerini müşterilerinin hizmetine sunmaktadırlar. Bu bağlamda, aşağıda belirtilen denetim hizmetleri sunulmaktadır:

1-bagimsiz-dis-denetim.jpg

Bağımsız Dış

Denetim

Yasal mevzuatımız, finansal tabloların, Türkiye Finansal Raporlama Standartları veya Büyük ve Orta Boy İşletmeler Finansal Raporlama Standartlarına uygun sunulup...

2-Özel amaçlı Dış Denetim.jpg

Özel Amaçlı Dış

Denetim

Mali, finansal ve vergi mevzuatı konuları ile ilgili olarak işletme yönetiminin ihtiyaç duyduğu denetim hizmetleri Mavi Ay Muhasebe tarafından müşterilerine sunulmaktadır...

3-ic-kontrol-denetimi.jpg

İç Kontrol

Denetimi

İç kontrol sistem ve süreçlerinin, işletmenin almış olduğu riskleri en aza indirgeme konusundaki fonksiyonun ve süreçlerin geliştirilmesi konularında Mavi Ay Muhasebe müşterilerine denetim ve...

4-suistimal-ve-hile-denetimi.jpg

Suistimal ve Hile

Denetimi

Günümüz iş yaşamında suistimal ve hile evrensel bir problem halini almıştır. Suistimal hem işletmeler için, hem de işletme yöneticileri için ciddi bir risk alanı oluşturmaktadır. Bu bağlamda...

bottom of page